“Everything should be made as simple as possible, but not simpler”

Albert Einstein

Expertise

van Legista Advocatuur

IT recht staat voor de juridische aspecten van de ontwikkeling, exploitatie en het gebruik van software, hardware en data(banken). Als data persoonsgegevens bevatten stelt het privacyrecht bovendien strenge eisen aan het verwerken hiervan.

IT- en privacyrecht kunnen complex zijn door de vele (Europese) wetten en rechtspraak. Het is mijn uitdaging pragmatisch te adviseren, zodat het recht voor cliënten werkbaar blijft. 

IT-recht

Het is voor leveranciers en gebruikers van IT-producten en IT-diensten belangrijk om goede contracten te sluiten.

Software en data hebben als eigenschap dat ze niet tastbaar zijn, onderdeel van een infrastructuur, gemakkelijk reproduceerbaar en via het internet te benaderen. Hierdoor is eigendom moeilijk te beschermen en kwaliteit lastig vast te stellen.

Een goed IT contract lost deze vraagstukken vooraf op.

Voorbeelden van contracten die ik vaak opstel, beoordeel en help uitonderhandelen zijn

 • software-ontwikkelcontracten (bv. scrum)
 • SaaS- en licentieovereenkomsten
 • reseller-overeenkomsten
 • service level agreements

Ook help ik juridische maatregelen te treffen voor continuïteit van de onderneming en dienstverlening door te adviseren over

 • herstructurering van de onderneming om intellectueel eigendom te beschermen
 • escrow constructies
 • aangaan en beëindigen van samenwerkingen in de IT branche

Natuurlijk adviseer ik cliënten ook over het oplossen van een eventueel geschil en sta ik ze zo nodig bij in een procedure.

Privacyrecht

Persoonsgegevens worden tegenwoordig vrijwel uitsluitend elektronisch verwerkt. Wet- en regelgeving over bescherming van persoonsgegevens is dan ook nauw verbonden met IT.

Ondernemingen die persoonsgegevens verwerken moeten een balans vinden tussen aan wet- en regelgeving voldoen en hun bedrijfsdoelstellingen bereiken.

Ik help ze hierbij door pragmatisch over de toepassing van de AVG en andere privacyregelgeving te adviseren.

Uiteraard kan ik ook de juiste documenten voor privacy compliance aanleveren zoals

 • privacy- en cookieverklaringen
 • verwerkersovereenkomsten
 • privacy-policies
 • datalekkenprotocollen

Heeft u een vraag?

Neem contact op

Direct contact

“Marjolijn is a great partner in all legal transactions and issues concerning our business as a digital agency. Her advise is clear, to the point and constructive. Her knowledge on agile working and all related aspects exceed expectations time after time.”

Bart Robbenpartner Elastique

“Marjolijn heeft ons zeer bekwaam en vakkundig geholpen op het vlak van privacyrecht. Marjolijn helpt je zeer snel en denkt goed met je mee, heel plezierig om met Marjolijn te werken!”

Biba Schoenmakerinitiatiefnemer BroodfondsMakers

“Marjolijn is een deskundige advocaat met echte kennis van de ICT-wereld. Hierdoor kan zij zich goed verplaatsen in onze probleemstellingen en ons van kundig advies voorzien. Wat vooral opvalt is dat zij werkelijk meedenkt en verder kijkt dan strikt de vraagstelling. Ze is snel en adequaat. Daarnaast heeft Marjolijn een fijne persoonlijkheid waardoor de communicatie prima verloopt.”

Gert van Oeldirecteur VOICT

“Marjolijn heeft alle eigenschappen die je graag wilt zien in je advocaat!”

Hikmet Öncedirecteur Qbil Software

“Vakvrouw, uit het juiste hout gesneden en ontzorgt!”

Norberth Verhoevendirecteur PW Consulting